Idealmennesket

Idealmennesket

Samtidig som det skapes ekstreme fiendebilder forut for et folkemord, eksisterer det ofte forestillinger om et idealmenneske. Ved å analysere dette menneskebildet kan man få et innblikk i ideologien bak folkemordet.

a) Finn bilder/plakater på nettet som viser idealmannen og idealkvinnen slik de skulle være i Nazi-Tyskland. Beskriv hvordan menneskene er fremstilt. Hvilke forskjeller og likheter finner du mellom kvinne- og mannsidealene? Skriv «nazi» og «propaganda» i søkefeltet, eventuelt også «germany» og søk i bildesøk. Se også denne nettadressen: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm

b) Gå til http://www.folkemord.no/Russland/5265 . Plakaten viser en fremstilling av idealmannen og idealkvinnen. Beskriv hvordan menneskene er fremstilt. Finner du noen forskjeller på kvinne- og mannsidealene?

c) Diskuter hvilke forestillinger om idealmannen og idealkvinnen som finnes i Norge i dag. Finnes det forskjellige idealer? Hvordan skapes idealene?

d) Lag et rollespill eller en tegneserie med tema «idealmennesket i dagens Norge».

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center