Stat og sivilsamfunn

Stat og sivilsamfunn

Folkemord er forsøk på å utslette en gruppe i samfunnet helt eller delvis. Dette skjer blant annet gjennom at medlemmer av gruppen blir drept. I alle kjente eksempler på folkemord har staten stått sentralt, og det er grupper internt i staten som er blitt forfulgt.

a) Ta for deg ett eller flere massedrap på folkemord.no og beskriv det statsapparatet (statssystemet) som sto bak massedrapet.

b) Finn forskjeller mellom dagens norske statssystem og det nazistiske statssystemet som sto ansvarlig for Holocaust.

c) Et sivilsamfunn består av alle organisasjoner som ikke er direkte knyttet til staten, for eksempel korps og fotballklubber. Gi noen eksempler på slike organisasjoner som du kjenner til og diskuter hvordan disse er med på å forme det samfunnet du lever i.

d) Pek på sider ved det norske statssystemet og det norske sivilsamfunnet som gir vern mot folkemord i Norge i dag.


Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center