Konsentrasjonsleire

Konsentrasjonsleire

Konsentrasjonsleire står sentralt for utførelsen av flere av de massedrap som beskrives på folkemord.no. Det nazistiske konsentrasjonsleirsystemet var ved krigens slutt svært omfattende, og mange skoleelever reiser i dag på studietur til minnesteder etter tidligere konsentrasjonsleire.

a) Fortell om utryddelsesleiren Auschwitz. Bruk passende bilder som du finner på folkemord.no.

b) I Falstad fangeleir i Levanger satt over 5000 fanger fra ulike land i krigsårene. Lag en avisartikkel om leiren. Artikkelen skal inneholde ingress og være illustrert med bilder. For informasjon kan du for eksempel gå til nettstedet http://falstadsenteret.no/ eller til http://www.folkemord.no.

c) Beskriv og sammenlign nettstedene til museene etter de tidligere konsentrasjonsleirene Perm 36 og i Auschwitz. Hvilke forskjeller eller ulikheter finner du på de ulike nettstedene? Her er to forslag: http://www.perm36.ru/eng/ og http://www.auschwitz.org.pl/

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center