Gjerningsmenn

Gjerningsmenn

Under et folkemord eksisterer det ofte et komplisert bilde av offer og gjerningsmenn. Mens handlingene kan være initiert av myndighetene, er svært mange mennesker involvert i utførelsen, og det kan være stor avstand mellom ansvarlige myndigheter og offergruppene.

a) Flere millioner mennesker spilte på en eller annen måte en rolle under Holocaust, men kun noen av de øverste lederne ble dømt. Diskuter hvilke handlinger og arbeidsoppgaver som gjør en person medskyldig i folkemord.

b) Lag et fiktivt portrettintervju med en av lederne bak ett av folkemordene på folkemord.no.

c) Finn frem til bilder av ledere på folkemord.no. Diskuter hvilket inntrykk bildene gir.

d) Les beretningen til bondegutten Sat fra Kambodsja: http://www.folkemord.no/toppmeny/Land/Kambodsja/6230/ . Skriv den samme fortellingen ut fra fangevokterens synsvinkel. Hvilken tankegang lå bak å splitte familien slik? Mer bakgrunnsstoff finner du ved å lese om tvangskollektivisering av jordbruket i Kambodsja.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center