Rettsoppgjør

Rettsoppgjør

Nasjonale og internasjonale domstoler utfører et viktig arbeid i etterkant av folkemord. Det har ofte vært en utfordring å få pågrepet og straffet de ansvarlige, men utbyggingen av det internasjonale rettsvesenet etter 2. verdenskrig har vært vesentlig i dette arbeidet.

a) Gjør rede for en eller flere rettssaker som er knyttet til ett av folkemordene på folkemord.no. Bruk folkemord.no og/eller norske nettaviser som kilder. Aktuelle søkeord: «rettssak» kombinert med f. eks. «Bosnia», «holocaust», «Kambodsja» eller «Nürnberg».

b) Dere jobber i nyhetsredaksjonen i en radiokanal og skal lage en reportasje om arrestasjonen av Radovan Karadzic i Serbia i juli 2008. Hvem er han og hva er han tiltalt for? Bruk folkemord.no og norske nettaviser som kilder. Dere kan enten presentere reportasjen som et rollespill, eller bruke en form for lydopptaker.

c) Diskuter om rettssaker etter folkemord kan hjelpe de pårørende, befolkningen og landet til å legge bak seg forbrytelsene som er begått.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center