Fiendebilder

Fiendebilder

Forut for selve folkemordet skapes det ekstreme fiendebilder av utsatte grupper blant befolkningen. Grupper utpekes gjerne som «farlige» og «truende». Å skape eller forsterke fiendebilder handler ofte om å umenneskeliggjøre folk, blant annet ved å fremstille mennesker i ydmykende situasjoner eller som dyr.

a) Finn ut hvilke grupper av mennesker som ble forfulgt under Holocaust, og hvorfor nazistene så på disse som en trussel.

b) Finn propagandaplakater fra Nazi-Tyskland på Internett som er laget for å skape eller øke folks negative inntrykk av en gruppe mennesker. Beskriv plakatene og forsøk å forklare hvordan plakatene argumenterer for at denne gruppen av mennesker er en trussel. Skriv «nazi» og «propaganda» i søkefeltet, eventuelt også «Germany» og søk i bildesøk. Se også denne nettadressen: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm

c) Diskuter hvilke fiendebilder som eksisterer i Norge i dag. Diskuter eventuelt også graden og utbredelsen av disse fiendebildene. Hva er forskjellen på disse og fiendebildene i Nazi-Tyskland?

d) Finn to bilder på folkemord.no du mener viser umenneskeliggjøring. Beskriv bildene og forklar hvorfor du mener de viser umenneskeliggjøring.

e) Lag et radioprogram med tema «fiendebilder og umenneskeliggjøring». Planlegg nøye på forhånd hva dere skal si, og gjør opptak med en eller annen form for lydopptaker.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center