Minoriteter

Minoriteter

Folkemord går som oftest utover minoritetsgrupper. En minoritet er en gruppe som ofte, men ikke alltid, utgjør et mindretall i samfunnet. De har en ikke-dominerende posisjon i forhold til majoriteten. Minoritetsgrupper kan godt ha levd i et land eller område like lenge som majoritetsgruppen.

a) Ta for deg ett eller flere folkemord på folkemord.no og gjør rede for minoritetene som er blitt rammet.

b) Diskuter hvilke minoritetsgrupper som finnes i Norge. Kan dere finne forskjeller og likheter på tvers av gruppene? Kan man tilhøre flere enn én gruppe?

c) Lag en fortelling om en gutt/jente med minoritetsbakgrunn.

d) Diskuter hvorvidt mennesker med minoritetsbakgrunn blir satt lettere i bås enn mennesker med majoritetsbakgrunn.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center