Kontakt oss

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern
0318 Oslo

E-post: undervisning@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 00