Om nettstedet

Om nettstedet

På dette nettstedet kan du lese om folkemord og massedrap i åtte forskjellige land og områder. Ikke alle eksemplene kan kalles folkemord slik ordet blir brukt i FN, og ikke alle hendelser som kalles folkemord er tatt med i beskrivelsen. Alle hendelsene som omtales, er likevel eksempler som likner folkemord. I alle eksemplene er det en ideologi inne i bildet som avhumaniserer en gruppe mennesker, fulgt av systematisk massedrap hvor staten spiller en aktiv rolle.

For ofrene er all form for vold grusom. De som har vært utsatt for krigsforbrytelser kan føle samme smerte som overlevende etter folkemord. Hensikten med å bruke begrepet folkemord er derfor ikke å lage et hierarki mellom ulike ofre, men å gi hjelp til å analysere overgripernes handlinger og forbrytelser.

Hvert av eksemplene på folkemord og massedrap er unikt. Samtidig finnes det fellestrekk og likheter i opptrappingen mot og gjennomføringen av folkemord. For å gi muligheten for sammenlikning er eksemplene presentert i samme struktur, og inndelt i tre deler: bakgrunn, massedrap og i ettertid. I teksten er det også trukket noen linjer mellom de ulike eksemplene. Under "Les mer" finnes dessuten et bildegalleri og en del andre ressurser for alle de ulike eksemplene, som utgangspunkt for arbeid med sammenlikning.

Om bilder og copyright
Bilder der ikke annet er opplyst, er ikke belagt med copyright. Der dette er kjent, har vi oppgitt fotografens navn. Bilder fra Flickr eller andre bildearkiv er oppgitt med fotografens brukernavn.

Ved feil kreditering av bilder ber vi om at dette meldes til mailadressen nedenfor, slik at vi kan rette dette snarest.

Ansvarlige og medvirkende
Folkemord.no er utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), og senteret er selv ansvarlig for formuleringer, tolkninger og fakta som presenteres. Forskningsdirektør Odd-Bjørn Fure er faglig ansvarlig for innholdet på sidene.

Bidragsytere i alfabetisk rekkefølge:
Ingjerd Veiden Brakstad, Christhard Hoffmann, Anne-Stine Husevåg, Claudia Lenz, Vibeke Moe, Katusha Otter Nilsen, Peder Nustad, Harald Syse, Erik Thorstensen, Anton Weiss-Wendt.

Eksterne bidragsytere: 
Tore Linné Eriksen, David Gaunt, Sven Holtsmark, Kjell Hødnebø, Njål Høstmælingen, Svein Mønnesland, Ellen Stensrud, Stine Thuge, Knut Vesterdal.

Prosjektet er økonomisk støttet av Utdaningsdirektoratet.

Design: Innoventure Design Center
Teknisk løsning: Innoventure Net Solutions

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center