Charles T. Russell, grunnleggeren av Jehovas vitner.jpg

Jehovas vitner

Jehovas vitner var det første trossamfunnet som ble forbudt av de nazistiske myndighetene.

Jehovas Vitner er et verdensomfattende trossamfunn, delvis basert på kristendom. En viktig del av deres tro er at Jesus Kristus skal lede verden etter dommedag og at verden da vil være Jehovas rike. Vitnene mener at de er medlemmer av dette riket, og at det derfor er galt av dem å være medlem i noen annen forening. Dette innebar at de heller ikke anerkjente den nazistiske staten.

Hvorfor ble Jehovas vitner forfulgt?
Jehovas Vitner ble forfulgt på grunn av sine overbevisninger og sine handlinger. De ble altså forfulgt for noe de gjorde, ikke noe de var.

Jehovas vitner var som gruppe verken motstandere eller tilhengere av nazismen. De nektet imidlertid å innordne seg den nazistiske statens prinsipper. Blant annet nektet de å gjøre Hitler-hilsen og mennene nektet militærtjeneste. Trossamfunnet var internasjonalt, og ble av nazistene anklaget for å operere sammen med internasjonal jødedom, og å fungere som agenter for bolsjevikjødene.

Forfølgelse
Den planmessige forfølgelsen og arrestasjonen av Jehovas vitner begynte i 1935. Kontorene deres, samt all religiøs litteratur, ble beslaglagt. Mange ble oppsagt fra arbeidsplassen sin og flere ble arrestert.

Konsentrasjonsleire
I 1936 bodde det ca. 20 000 Jehovas vitner i Tyskland. Av disse ble omtrent 400 arrestert og plassert i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Etter at Nazi-Tyskland tok makten i Østerrike og Tsjekkoslovakia, ble også østerrikske og tsjekkoslovakiske vitner arrestert. I 1939 satt 6000 medlemmer av trossamfunnet i naziregimets fengsler og konsentrasjonsleire.

I og med at vitnene ikke var arrestert for noe de var, men noe de gjorde, hadde de muligheten til å bli satt fri hvis de fraskrev seg sin religiøse overbevisning. Dette var det imidlertid kun et lite fåtall som gjorde. Selv med de hardeste virkemidler, som tvungen isolasjon eller grov mishandling, lyktes det ikke å tvinge vitnene til å oppgi sin religiøse tro. Hardere undertrykkelse kunne tvert imot føre til en styrking av den religiøse overbevisningen. Vitnene oppfattet nazistenes forfølgelse som en prøvelse av troens styrke, og motstand ble oppfattet som en religiøs plikt.

Drepte
Til sammen satt omkring 10 000 Jehovas vitner i leirene. De kom fra Tyskland, Østerrike, Belgia, Nederland, Norge, Tsjekkoslovakia og Polen. Mellom 2500 og 5000 ble drept i konsentrasjonsleire eller fengsler, og 250 ble skutt fordi de nektet militærtjeneste.

Etter det de jødiske trossamfunnene var Jehovas vitner den religiøse organisasjonen som hadde høyest prosentvis drepte i leirene.
 
Charles T. Russell, grunnleggeren av Jehovas vitner.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center