Gisler

Det nazistiske okkupasjonsregimet praktiserte i utstrakt grad offentlig henrettelse av gisler. Gislene ble ikke drept først og fremst for noe de selv hadde gjort, men fordi det hadde foregått motstandskamp i området. Gislene ble henrettet for å straffe og skremme et helt samfunn. Offentlige avrettelser av gisler skulle skape frykt i lokalsamfunnet.

Gislene ble henrettet offentlig i et antall som skulle symbolisere det tapet som lokalt motstandsarbeid hadde påført nazistene. For eksempel var det i flere østeuropeiske land vanlig å henrette ti gisler for hver drepte tysker. I det sørlige og østlige Europa var denne praksisen gjennomfort med langt høyere tapstall enn i vest.

Det var også vanlig at når en gruppe gisler inkluderte jøder eller rom, var det disse som ble utpekt som de første til å bli henrettet.

Kollektiv avstraffelse
I 1942 ble nazitoppen Reinhard Heydrich utsatt for et attentat fra tsjekkiske motstandsfolk og dødelig såret. Som straff for dette ble den tsjekkiske landsbyen Lidice fullstendig utryddet. Nazistene henrettet samtlige menn over 16 år, og alle kvinner ble sendt i konsentrasjonsleir. De fleste barna ble også sendt i konsentrasjonsleir med sine mødre, men noen ble plukket ut for å tvangsadopteres til tyske foreldre. Deretter ble hele landsbyen jevnet med jorden, og navnet fjernet fra tyske kart. Befolkningen i Lidice hadde ikke hatt noe med attentatet mot Heydrich å gjøre, og falt som offer for en kollektiv straff. Som slavisk folkegruppe ble de av nazistene oppfattet som mindreverdige, og livene deres var derfor langt mindre verdt enn livet til den høytstående nazisten Heydrich.

I den franske landsbyen Oradour-sur-Glane ble i 642 mennesker (menn, kvinner og barn) massakrert av SS-soldater. Massakren var en represalie etter at fransk motstandsbevegelse hadde utført en aksjon mot de tyske styrkene.

Telavåg
Også i Norge ble et småsted utsatt for kollektiv avstraffelse etter en motstandsaksjon i 1942. I tettstedet Telavåg ble samtlige menn mellom 16 og 60 sendt til konsentrasjonsleiren Sachnsenhausen, og alle kvinner og barn ble internert. Hele stedet ble deretter jevnet med jorden. Aksjonen var en hevn etter en skuddveksling mellom Gestapo og norske motstandsfolk der to tyske soldater ble drept.
 
Polske gisler skal til å henrettes ved Palmiry utenfor Warszawa, 1940. Foto ukjent.
Gisler
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center