Slavere

Slavere

Under 2. verdenskrig ble store deler av Europa underlagt Nazi-Tyskland. Nazistens politikk var imidlertid radikalt forskjellig i de ulike delene av Europa. I Øst-Europa ble folkningen utsatt for en utryddelsespolitikk som tok sikte på å drepe flere titalls millioner sivile.

Nazistene betraktet østeuropeere som en slavisk rase. Mennesker som tilhørte denne rasen ble betraktet som mindreverdige av nazistene. Raseblanding med slaviske folk ble ansett som en trussel mot den ariske rase, og måtte bekjempes. Mange av de slaviske folkegruppene bodde dessuten i områder som var utpekt til germansk kolonisering, og skulle fjernes av den grunn. De slaviske folkegruppene skulle ikke utryddes fullstendig, men reduseres til et underordnet tjenerfolk.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center