Homofile

Homofile

Homofile ble forfulgt, plassert i konsentrasjonsleir og drept fordi naziregimet betraktet homofil praksis som en trussel mot det tyske Volksgemeinschaft (folkefellesskapet). Når ariske tyskere ikke levde i heteroseksuelle forhold, forbrøt de seg mot folkefellesskapet ved at de ikke bidro til styrking av dette fellesskapet gjennom barnefødsler.

I tillegg til å betrakte homofili som en trussel mot folkefellesskapet på et biologisk grunnlag, oppfattet nazistene homofili som et borgerlig, dekadent fenomen.

Nazistenes forfølgelse av homofile kunne bygge på allerede utbredte fordommer i samfunnet, og på et lovverk som forbød homoseksuelle handlinger. Homofili var forbudt også før 1933, men forfølgelsen av homofile ble utvidet og intensivert etter nazistenes maktovertakelse. Mellom 1935 og 1945 ble om lag 100 000 mennesker anklaget for homofili, og opp mot halvparten av disse ble domfelt og straffet. Mellom 5000 og 15 000 homofile ble drept i konsentrasjonsleirene.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center