Rom

Rom

Romfolket, sigøynere, var til sammen den største minoritetsgruppen i Europa, med mellom 10 og 12 millioner mennesker. Under det nazistiske regimet ble gruppen utsatt for forfølgelse og utryddelse. Vi regner med at omtrent 500 000 rom ble offer for nazistenes folkemord.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center