Polakker

Polakker

Under den andre verdenskrig ble den polske befolkningen offer for Nazi-Tysklands rasekrig. Polske sivile ble drept for noe de var, ikke noe de gjorde. Som en slavisk nasjon ble polakkene betraktet som undermennesker. I tillegg var de polske områdene en del av planen om et utvidet Tyskland. Polakkene var dermed et problem for det nazistiske regimet fordi de var der de var, i områder utpekt for germansk kolonisering.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center