Krigsfanger

Krigsfanger

De sovjetiske krigsfangene ble utsatt for nazistenes drapsprogram både på grunn av noe de var: slavere, og på grunn av noe de gjorde: deltok i krigshandlinger i kampen mot Nazi Tyskland og forsvarte Sovjetunionen mot det tyske angrepet.

Antikommunisme - eller antibolsjevisme - var i nazistisk tankegang og propaganda tett knyttet til antisemittisme. Sovjetunionen ble betraktet som arnested for den jødiske bolsjevismen.

Under 2. verdenskrig ble nesten 6 millioner soldater fra Den røde armé tatt til fange av tyske styrker. Sovjetiske soldater var blant de fangegruppene som ble utsatt for den mest brutale behandlingen i konsentrasjons- og utryddelsesleirene, og omkring 60 % av disse ble drept i Nazi-Tysklands fangenskap. Til sammenligning var dødsprosenten blant amerikanske og britiske fanger 3,5.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center