Tyskland 1

Omkring 6 millioner jøder ble drept eller omkom som følge av den antijødiske politikken under 2. verdenskrig. Nazistene så på jødene som hele menneskehetens farligste fiender. Derfor skulle alle jøder utryddes.

Fra eksklusjon til massedrap
Etter at nazistene kom til makten i Tyskland, ble tyske jøder gradvis ekskludert fra samfunnet. Det ble opprettet flere statlige organisasjoner som hadde som oppgave å forfølge jødene. Etter at 2. verdenskrig brøt ut, ble angrepene på jøder i Tyskland og i de okkuperte og annekterte områdene mer intense. Fra sommeren 1941 foregikk det en systematisk masseutryddelse av jøder i Øst-Europa. Fra våren 1942 ble denne politikken også gjort gjeldende i Vest-Europa. I de okkuperte områdene i Øst-Europa var det spesielle enheter som hadde som oppgave å drepe jøder, kommunistiske kommissærer og rom. Etter hvert bygget nazistene drapsleire hvor jøder og andre grupper ble samlet for å drepes. Hit ble det sendt jøder fra hele Europa, fra Norge i nord til Hellas i sør.