I ettertid

I ettertid

Tyskland overga seg til de allierte styrkene 8. mai 1945. Sovjetiske styrker hadde overtatt kontrollen over dødsleirene i Polen, og britiske og amerikanske styrker hadde frigjort konsentrasjonsleirene i Tyskland. Det de allierte fant i leirene gjorde sterkt inntrykk på soldatene. De allierte iverksatte et program for å «avnazifisere» Tyskland. Dette programmet innebar også at de ansvarlige for forbrytelsene under 2. verdenskrig skulle stilles for retten.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center