Massedrap

Massedrap

Under 2. verdenskrig foregikk det massedrap på sivile i et omfang som er unikt i europeisk historie. Særlig det tyske felttoget i øst kostet mange millioner mennesker livet. Krigen på Østfronten var av en helt annen karakter enn krigen i vest. Krigen i øst var et utryddelsesprosjekt som tok sikte på å drepe millioner av sivile. Dette var et krigsprosjekt som førte til enorme sivile tap særlig blant jøder og den slaviske befolkningen i Øst-Europa

I tillegg til å ha massedrap som en del av krigføringen, opprettet den nazistiske staten rene utryddelsesleire. Til disse leirene ble mennesker fra hele Europa sendt for å drepes. Jøder var den gruppen som ble hardest rammet av Nazi-Tysklands massedrapsprosjekt.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center