Bakgrunn

Bakgrunn

1. verdenskrig endte med tap for Tyskland. Før denne krigen hadde landet vært en av de sterkeste og viktigste statene i Europa. Men Tyskland fikk ved fredsinngåelsen skylden for å ha ført verden ut i krig, og måtte betale en høy pris, både i form av territorielle tap, befolkningstap og erstatning til seierherrene. Krigføringen, krigstapet og det påfølgende erstatningskravet førte landet ut i store økonomiske og politiske vansker.

Nazistene
Nazipartiet presenterte det som for mange så ut som løsningen på Tysklands problemer, de lovet også å gjenopprette Tysklands stolthet og selvbevissthet. Nazistene ga jødene skylden for alt som var galt i det tyske samfunnet, og presenterte på den måten en enkel syndebukkløsning på kompliserte politiske og økonomiske problemer.

Ekskludering av jøder
Da nazistene kom til makten, iversatte de en gradvis ekskludering av jøder fra det tyske samfunnet. Gjennom endringer i lovverket førte de en politikk som skulle tvinge de tyske jødene ut av samfunnet. Ekskluderingen og forfølgelsene ble stadig trappet opp i årene mellom 1933 og 1939. Før starten av 2. verdenskrig i 1939 hadde mange jøder emigrert eller flyktet fra Tyskland for å slippe undertrykkelsen. Dette ble imidlertid vanskelig etter hvert som mange land førte en flyktningpolitikk som i liten grad tok hensyn til forfølgelse på bakgrunn av ideer om «rase».

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center