I årene nazistene satt ved makten i Tyskland ble millioner av mennesker forfulgt og drept. Mange grupper ble forfulgt for noe de var, ikke for noe de hadde gjort. Andre ble forfulgt for sine holdninger eller sine tanker.

For nazistene hadde et menneske ingen verdi i seg selv. Et menneskes verdi var avhengig av om hun eller han hadde en funksjon i forhold til en større enhet: rasen. Denne tankegangen dannet grunnlaget for at både mennesker som tilhørte feil rase, og mennesker som ble betraktet som svake og ødeleggende elementer innenfor den tyske befolkningen ble utsatt for massedrap.

Det nazistiske regimet forfulgte og drepte tusenvis av politiske motstandere, men den hardeste forfølgelsen ble jøder, rom og uhelbredelig syke (funksjonshemmede) utsatt for. Disse gruppene skulle fjernes fra det nasjonale fellesskapet - de hadde ikke rett til liv.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center