Tyrkia

Under første verdenskrig utførte Det osmanske rike et folkemord på den armenske minoriteten. Folkemordets mest intense fase var i årene 1915 - 16, men drapene fortsatte helt frem til republikken Tyrkia ble erklært i 1923.

Tyrkisk nasjonalisme preget ungtyrkerne, den politiske bevegelsen som sto bak revolusjonen i 1908. De beveget seg i en stadig mer nasjonalistisk retning etter krigsutbruddene mot Italia i Libya i 1912 og under Balkankrigen mot Bulgaria, Hellas og Serbia i 1912 - 13. Dette resulterte i en konflikt med de armenske medlemmene av nasjonalforsamlingen, som ungtyrkerne tidligere hadde et nært samarbeid med.

I tillegg til folkemordet på armenerne, ble også også andre kristne minoriteter - assyrere og grekere - utsatt for forfølgelse og massedrap. Det totale antallet drepte og omkommne etter folkemordet oversteg langt en million. Overlevende ble fordrevet til nabolandene.