I ettertid

I ettertid

Det finnes ikke én enkelt årsak til folkemordet på armenerne, men flere ulike forklaringer. En av dem er at nasjonalistiske, tyrkiske politikere ønsket seg et etnisk og kultuelt enhetlig land. Deres visjon var et land med kun ett språk, tyrkisk, og kun én religion, islam. På bakgrunn av at de hadde en annen religion, språk og kultur ble armenerne og andre kristne grupper ansett som en trussel som måtte elimineres.

En annen forklaring ligger i at landet hadde mottatt mange muslimske flykninger fra Europa, og at man ønsket å fjerne de kristne for å gi husene og landområdene deres til flyktningene. En tredje forklaring er at hæren anså armenerne og andre kristne som et forræderisk element som var villig til å samarbeide med fienden for å dele opp riket.
Se også
Kart
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center