Bakgrunn

Bakgrunn

Det osmanske rike ble grunnlagt i 1299 og eksisterte frem til 1923 da republikken Tyrkia ble erklært. Riket dekket på sitt største et enormt område, og strakte seg rundt hele den østlige delen av Middelhavet og et godt stykke vestover i Europa. Dagens Tyrkia var midtpunktet i Det osmanske rike.

På begynnelsen av 1800-tallet var Det osmanske rikets storhetstid over. Hverken økonomisk eller miltært holdt riket tritt med utviklingen til andre europeiske makter. Den osmanske ledelsen begynte en moderniseringsprosess for å holde følge med landets nærmeste naboer, og fiender - Russland og Østerrike-Ungarn. Moderniseringen innebar en opprustning av hæren og utvikling av ny ideologi. Denne ideologien, kalt ottomanismen, hevdet at religiøse forskjeller var uviktig, og at alle skulle behandles likt.

Se også
Kart
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center