Massedrap

Massedrap

Massedrapene i Darfur startet sommeren 2003, da Khartoum-regjeringen satte inn lokale militsgrupper for å slå ned opprøret i regionen. Disse militsgruppene blir kalt janjawid, og er organisert og bevæpnet av myndighetene. Sammen med Sudans hær rettet janjawid angrepene mot de folkegruppene som opprørsgruppene var rekruttert fra, for det meste afrikanske grupper og bønder. De angrep landsbyer, jaget innbyggerne på flukt eller drepte dem, voldtok kvinner, ranet det de fant av verdisaker og brant ned husene. Mange steder ropte militsen slagord om at svarte skulle komme seg bort, eller om at landet tilhørte araberne.

Flyktningeleire
I løpet av ett år ble nesten alle landsbyer i Darfur som tilhørte folkegruppene fur, masalit og zaghawe ødelagt. Innbyggerne ble jaget på flukt og mange ble drept. FN har anslått at rundt 300.000 mennesker er døde pga. krigen, enten drept i slike angrep eller døde av sult og sykdom. I følge FN har over 2 millioner mennesker blitt jaget fra sine hjem og mer enn 3,5 million trenger humanitær assistanse for å overleve. Flyktningene samlet seg i store flyktningleire i Darfur, særlig i tilknytning til byene i landsdelen. I leirene er de avhengige av hjelp for å skaffe mat og vann.

En landsdel i kaos
Darfur er i dag en landsdel i oppløsning og kaos. En rekke nye konflikter mellom ulike grupper er brutt ut, og det er ikke lett å forstå hvem som slåss for og mot hvem. For regjeringen er dette en fordel siden kaoset hindrer opposisjonen å samle seg. Også de tradisjonelle konfliktløsningsmekanismene og samarbeidet mellom folkegruppene er i ferd med å gå i oppløsning. Store mengder moderne håndvåpen har funnet veien til Darfur, der alle grupper, milits, gerilja, lokale grupper og rene røverbander, er blitt sterkt bevæpnet.

Fredsbevarende styrke
Fredsforhandlingene i Darfur er foreløpig stoppet på grunn av uenighet mellom partene. Sammen med Den afrikanske union har FN sendt fredsbevarende styrker til landsdelen, men styrkene har blitt angrepet fra flere hold og har en vanskelig oppgave.

Tiltalt for folkemord
Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) arbeider med å få stilt de ansvarlige for overgrepene for retten. Sommeren 2008 ba sjefsetterforskeren ved domstolen om at presidenten i Sudan, Omar Hassan al-Bashir, skulle anklages for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Dersom dette skjer, er det første gang et sittende regjeringsoverhode blir anklaget for folkemord.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center