I ettertid

I ettertid

Folkemordet i Rwanda førte til en strøm av flyktninger både i Rwanda og i nabolandene. Omkring 2 millioner hutuer flyktet etter som tutsienes motstandshær RPF rykket inn i landet. De fleste ble plassert i flyktningleire i Kongo.

Tutsier som hadde flyktet fra folkemordet, vendte ganske snart tilbake til Rwanda. Etter noen måneder var antallet tutsier i landet nesten det samme som før folkemordet.

Etter folkemordet sto Rwanda overfor store problemer. Folkemordet bidro til at Rwanda ble det fattigste landet i verden. Hele befolkningen var berørt av det som hadde skjedd. Den nye regjeringen forbød ordene hutu og tutsi, og bestemte at alle i landet skulle være rwandesere. Likevel er splittelsen mellom folkegruppene stor.

Over 100 000 personer ble fengslet og anklaget for folkemord og krigsforbrytelser. De fleste av disse er fortsatt ikke dømt.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center