6. april 1994 startet angrepene på tutsier i Rwanda. Tre måneder senere var de fleste tutsiene i landet drept. Soldater fra hæren og unge menn fra militsgrupper stod for de fleste drapene.

Folkemordet kom etter fire år med borgerkrig i landet. Det var planlagt av noen hutupolitikere som ville bruke vold for å be holde makten. De gav våpen til folk, og brukte radio og aviser for å oppfordre til massedrap.

Hutuer og tutsier
Hutuer og tutsier var de to største folkegruppene i Rwanda. De har samme opphav, og samme språk og kultur. Ordet tutsi ble brukt om de rike og mektige, mens bønder flest ble kalt hutuer. De som stod bak folkemordet i 1994, påsto at tutsiene var en farlig rase som utnyttet hutuer.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center