I ettertid

I ettertid

Stalin døde i 1953. Ikke mange år etterpå ble de aller fleste GULag-leirene lagt ned. Sovjetunionens nye leder tok avstand fra Stalins terror. Likevel fortsatte den politiske undertrykkingen, og enkeltmennesker som satte seg opp mot regimet, risikerte å bli arrestert og sendt i leir.

Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Områdene som tidligere var republikker i unionen, ble da selvstendige land. Dagens Russland utgjorde kjernen i Sovjetunionen, og regner seg selv som Sovjetunionens etterfølger. Selv om mange enkeltpersoner i ettertid er blitt frikjent for alle anklager, er det aldri foretatt et virkelig juridisk eller offentlig oppgjør med Stalin-tidens forbrytelser.

Se også
Kart
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center