Fra slutten av 1920-årene til sin død i 1953, var Stalin leder i Sovjetunionen. I denne perioden ble minst én million sovjetborgere henrettet som fiender av regimet. Langt flere mistet livet i fangeleire eller på grunn av vold, terror og sult.

Sovjetstaten var preget av vold, terror og massedrap. Virkelige og innbilte motstandere ble arrestert og sendt i fangeleire eller drept. Millioner endte opp i "GULag", et system som besto av tusener av konsentrasjonsleirer.

På slutten av 1920-tallet ble privat jordeiendom avskaffet og bøndene samlet i gigantiske fellesbruk. Endringene møtte massiv motstand, jordbruket brøt sammen, og flere millioner i Russland og Ukraina døde av sult.

Flere minoriteter ble anklaget for illojalitet mot regimet, og for samarbeid med de tyske invasjonsstyrkene under andre verdenskrig. Hele folkegrupper ble deportert til Sentral-Asia.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center