I ettertid

I ettertid

Tysklands nederlag under den første verdenskrigen satte en stopper for landets kolonialisme. I Namibia tok Sør-Afrika over kontrollen. De sørafrikanske boerne fortsatte imidlertid undertrykkelsen av afrikanerne i landet. Frigjøringsorganisasjonen SWAPO startet sin kamp for et fritt Namibia på 1960-tallet. Først nærmere 30 år senere, i 1990, fikk landet endelig sin selvstendighet.

Forløper for Holocaust?
Mange har spurt seg om det er en sammenheng mellom folkemordet på hereroene under tysk kolonistyre og folkemordet på Europas jøder under 2. verdenskrig. Europeisk rasisme var viktig bakteppe for begge hendelsene, og flere personer med erfaring fra forskning eller politikk i Namibia, fikk viktige politiske posisjoner under nazistenes styre i Tyskland.

Erstatning
Tyskland har aldri gitt noen erstatning for folkemordet på hereroene, men i anledning 100-årsmarkeringen for hendelsene i 2004 ba en tysk minister om unnskyldning for folkemordet.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center