Massedrap

Massedrap

I 1904 satte hereroene i gang et omfattende opprør mot den tyske kolonimakten i landet. Opprøret var godt organisert, og hereroene lyktes med å drive tyske bosettere bort og ta tilbake flere av områdene sine.

Von Trotha
I Tyskland var de militære lederne misfornøyde med innsatsen til koloniadministrasjonen i Namibia. Derfor utpekte de general von Trotha til ny generalguvernør for området,. Han var kjent som en brutal hærfører med erfaring fra opprør mot europeiske kolonister i Tanzania og Kina.

Von Trotha samlet de tyske troppene til et stort slag for å slå ned hereroopprørerne en gang for alle. Tusenvis av hereroer ble drept i slaget som fulgte. De som overlevde, ble tvunget ut i ørkenen. Tyske soldater fikk ordre om å skyte på alle mannlige hereroer.

Folkemord i ørkenen
Slaget utviklet seg etter hvert til folkemord. Kvinner og barn ble også jaget ut i ørkenen, og tyske soldater hindret dem i å komme til vannposter eller fruktbare områder. Noen få hereroer klarte å ta seg gjennom ørkenen til nabolandet Botswana, men de fleste ble skutt eller døde underveis som følge av sult og utmattelse.

Hereroer som ble tatt til fange i Namibia, ble plassert i konsentrasjonsleire. Der ventet hardt slavearbeid. Vaktene drepte mange av fangene , andre døde av sykdom eller sult.

Totalt ble omkring 80 prosent av hereroene og rundt halvparten av namafolket utryddet mellom 1904 og 1908. Den hvite befolkningen i Tysk Sørvest-Afrika økte fra 3000 i 1903 til 15 000 ti år senere.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center