Bakgrunn

Bakgrunn

Namibia er et av landene i verden med lavest befolkningstetthet. Befolkningen består av en rekke ulike afrikanske folkegrupper og en liten andel etterkommere etter europeiske bosettere.

De første europeerne kom til området på 1800-tallet, og tyske kolonimyndigheter var de første som definerte området som en enhet. De kalte landet for Tysk Sørvest-Afrika. Den tyske staten ønsket at tyskere skulle bosette seg i den nye kolonien, og oppfordret tyske farmere til å erobre land og ta kveg.fra lokalbefolkningen.

En kvegpest på slutten av 1800-tallet rammet en del lokalsamfunn hardt. Mange ble nødt til å selge kveg og beitemark til tyske kolonister og heller ta seg arbeid på gårdsbrukene deres. Slik mistet stadig flere hereroer tilgangen til beiteområdene sine.

De tyske storbøndene behandlet sine ansatte dårlig. De fleste hadde en rasistisk holdning og så ned på afrikanerne. Tap av tidligere yrkesgrunnlag og dårlig behandling fra tyske storbønder førte til at noen hereroledere startet planleggingen av opprør.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center