Namibia ble tysk koloni i 1884. Kolonistyret utbyttet hereroene og namaene, to av de lokale folkegruppene. I 1904 gjorde hereroene væpnet opprør, men tyske soldater slo brutalt tilbake. Som hevn ville kolonistyret ville utrydde hele folkegruppen. Mange mannlige hereroer ble skutt på slagmarken. Menn, kvinner og barn ble drevet ut i ørkenen uten mulighet til å skaffe mat og drikke. Senere ble de overlevende stuet sammen i konsentrasjonsleire. I løpet av noen få år ble hererobefolkningen redusert fra omkring 70-80 000 til 20 000.
Massakrene på hereroene kan betegnes som det tjuende århundrets første folkemord. At det også var staten Tysklands første folkemord, reiser spørsmål om det går forbindelseslinjer fra Namibia til Nazi-Tyskland og Holocaust.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center