Ordforklaringer

Arusha

Hovedstaden i Tanzania og sete for Den internasjonale krigsforbryterdomsstolen for Rwanda

Arushaavtalen

Avtale mellom RPF og den rwandiske regjering om å dele makten i august 1993.

FN

De forente nasjoner. Internasjonal fredsbevarende organisasjon med 192 medlemsland (2006)

Habyarimana

President i Rwanda fra 1973 til 1994

hutu

Den største folkegruppen i Rwanda. Folkemordet i 1994 var planlagt av ekstreme hutu-grupper.

Hutu Power

Radikal nasjonalistisk hutubevegelse som mente at hutuene var mer verdt enn tutsiene

ICTR

Forkortelse for Den internasjonale krigsforbryterdomsstolen for Rwanda. Domsstolen ble satt opp i Arusha i Tanzania for å dømme hovedpersonene bak folkemordet i Rwanda.

inyenzi

Betyr "kakkerlaker" på språket de snakker i Rwanda. Det ble brukt som en nedsettende betegnelse for tutsiopprørere som forsøkte å komme inn i Rwanda.

Interahamwe

Væpnet folkehær kontrollert av hutupartiet i Rwanda

Kegame

Leder av Rwandas patriotiske front (RPF) og president i Rwanda siden 2000

Kigali

Hovedstaden i Rwanda

Kinyarwanda

Språk snakket i Sentral-Afrika. Det er dagligspråket i Rwanda og blir snakket av både hutuer og tutsier

machete

Stor, krum, bredbladet kniv.

PARMEHUTU

Nasjonalistisk hutuparti stiftet i 1959

RPF

Rwandas patriotiske front er en tutsigerillja som ble stiftet i 1987

RTLM

Radio Télévision Libre des Mille Collines var en privat radiostasjon som støttet hutuene og som formidlet et radikalt nasjonalistisk budskap.

tutsi

Folkegruppe i Rwanda som var offer for folkemord i 1994.

UNAMIR

FNs fredsbevarende styrke i Rwanda

militærkupp

Statskupp foretatt av militærmakten i landet

nasjonalprodukt

Et lands samlede produksjon av varer og tjenester målt i penger.

intellektuell

Person med evne til å forstå og tenke, særlig brukt om forfattere og forskere; personer med høy teoretisk utdanning

milits

Folkehær med kort øvingstid.

Sikkerhetsrådet

Hovedorgan i FN. Sikkerhetsrådet er hovedansvarlig for at fred og sikkerhet opprettholdes.

Banja Luka

Bosnias nest største by

Beograd

Hovedstaden i Serbia

Bleiburg

By på grensen mellom Østerrike og Slovenia hvor kroater ble drept i mai 1945

Borba

Serbisk avis

Bosniak

Bosnisk ukeavis

Brcanin

Sjef for TV i Banja Luka og serbisk nasjonalist

tsjetniker

Serbisk nasjonalistisk gerillja under Den andre verdenskrig

Djogo

Sjefsredaktør for Pale TV

Djokic

Reporter for Pale TV

Duga

Serbisk ukeblad

HDZ

Forkortelse for Den kroatiske demokratiske union. Det styrende politiske partiet i Kroatia.

Izetbegovic

President i Bosnia-Hercegovina fra 1990

Karadžić

Leder for de bosniske serberne og beryktet krigsforbryter

kampen på Kosovo-sletta

Slag mellom det osmanske riket og serbiske styrker i 1389 som er den viktigste delen av serbisk nasjonalistisk mytologi

Krajina

Serbisk område i Kroatia som erklærte seg selvstendig fra 1991 til 1998.

Jahic

Bosnisk nasjonalistisk politiker

Jasenovac

Konsentrasjonaleir drevet av Ustasja hvor opp til 85.000 mennesker ble drept - hovedsakelig serbere

Lazar

Serbisk nasjonalhelt, utropt til helgen av den serbisk-ortodokse kirken

Ljiljan

Kroatisk ukeblad

Milosevic

Serbisk president mellom 1990 og 2000. Hovedmannen bak serbiske voldsomheter i Bosnia og Kosovo

Minovic

Redaktør av Politika og en av bakmennene som fikk Milosevic til makten i Serbia

Pale TV

Bosnisk-serbisk TV- og radiostasjon i en landsby nær Sarajevo

Politika

Serbisk avis

Politika Ekspres

Serbisk avis

Raskovic

Kroatisk-serbisk leder fram til 1990

Tito

Leder av kommunistisk gerillja under Den andre verdenskrig. Leder i Jugoslavia etter Den andre verdenskrig.

Tudjman

President i Kroatia fra 1989

Tuzla

By nord-øst i Bosnia

Ustasja

Kroatisk fascistparti og statsideologi, 1941 - 1945

Vecernje novosti

Serbisk avis

Vico

Sjef for Radio og TV Beograd og en av bakmennene som fikk Milosevic til makten i Serbia

Vjesnik

Kroatisk ukeblad

Vreme

Serbisk avis

Zagreb

Hovedstaden i Kroatia

Zmaj od Bosne

Bosnisk avis

Zvornik

By nord-øst i Bosnia

Angkar

Kodenavnet til det kommunistiske (nasjonalistiske) partiet i Kambodsja.

Bror nummer en

Kallenavn for Pol Pot. I kommunistpartiet i Kambodsja ble lederne kalt for bror nr. en, to osv. for å understreke at det var partiet og ikke enkeltmennesker som var viktig.

Kulturrevolusjonen

En periode (1966 - 1976) i det kommunistiske Kinas historie som var preget av indre maktkamp og undertrykkelse av befolkningen.

cham

Muslimsk folkegruppe som var en minoritet i Kambodsja.

Det store spranget

En rekke endringer igangsatt av kommunistpartiet i Kina i perioden 1958 - 1963. Endringene fikk katastrofale følger for deler av folket og naturen i Kina.

Røde Khmer

Navnet på kommunist-geriljaen i Kambodsja.

Lon Nol

Statsminister i Kambodsja i perioden 1966 - 1975.

maoisme

Maos lære om kommunismen.

Mao

Mao Zedong var den kinesiske kommunismens far. Han var leder av det kommunistiske Kina fram til 1976.

Phnom Penh

Hovedstaden i Kambodsja.

Pol Pot

Leder for Røde Khmer og øverste leder i Kambodsja i perioden 1975 - 1979. Han het egentlig Saloth Sar.

Sihanouk

Prins som ledet Kambodsja fram til han ble avsatt av Lon Nol i 1970.

Tuol Sleng

Fengsel under Røde Khmer-perioden i Kambodsja der politiske fanger ble torturert og drept.

teppebombing

Omfangsrik og systematisk bombing som har som formål å ødelegge et stort område.

khmer

Den største folkegruppen i Kambodsja. Khmer er også navnet på språket de snakker.

buddhist

Tilhenger av indisk religionssystem grunnlagt av Buddha.

kommunisme

Politisk retning som ønsker et klasseløst samfunn hvor samfunnets ressurser er felleseie.

minoritet

Etnisk, nasjonal, religiøs eller språklig gruppe som er i mindretall.

buddhisme

Indisk religion grunnlagt av Buddha.

"nye folk"

"Nye folk" var navnet Røde Khmer brukte på byfolk.

"gamle folk"

"Gamle folk" var navnet Røde Khmer brukte på folk på landsbygda.

geriljakrig

Krig ført av mindre enheter ved stadige og overraskende overfall.

Sovjetunionen

Tidligere forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Russland var det største og mest dominerendelandet i denne forbundsrepublikken.

kapitalist

Person som lever av avkastningen av sin formue, eller som eier produksjonsmidler og har lønnsmottagere i sin tjeneste.

apartheid

rasistisk politikk ført i Sør-Afrika fra 1948 til 1994 som skilte samfunnet i to, der svarte og hvite levde under helt forskjellige forhold.

bantu

Fellesnavn for over 400 forskjellige folkeslag i det sørlige Afrika.

Blue Book

Samling av kilder som beviser de tyske grusomhetene i Sørvest-Afrika, utgitt i 1918 i England.

boere

Nederlandske kolonister og deres etterkommere i Sør-Afrika.

hottentotter

Ord brukt av hvite koloniherrer for å beskrive urfolk i Sør-Afrika.

Leutwein

Major Theodor Leutwein (1849 - 1921). Guvernør i det tyske Sørvest-Afrika mellom 1894 og 1904.

Maharero

Samuel Maharero (1856 - 1923) - hererohøvding.

nama

Namibisk urfolk.

nybyggere

En gruppe mennesker som bosetter seg i et område der denne folkegruppen ikke finnes fra før.

Omaheke

ørken sør i Afrika.

Otavi

By nord i Namibia.

Ovambo

Namibisk urfolk.

Swakopmund

Havneby på atlanterhavskysten.

Shark Island

Øy utenfor kysten av Namibia som var gjort om til konsentrasjonsleir.

Trotha

Lothar von Trotha (1848 - 1920). Tysk militærleder som brutal slo ned hereroenes og namaenes opprør.

vernichtungsbefehl

Von Trothas ordre som ble gitt den 2. oktober 1904 om å ødelegge hele hererofolket.

Waterberg

Fjellområde i det sentrale Namibia hvor tyske militære slo hereroene i oktober 1904.

Windhoek

hovedstaden i Namibia.

Witbooi

Hendrik Witbooi (1830 - 1905). Namahøvding.

herero

Namibisk urfolk.

Hamid

Abdul Amid II, osmansk hersker fra 1878 til 1908.

Adana

By i Tyrkia. Her skjedde en massakre i 1909.

armenere

En folkegruppe i det sørlige Kaukasus.

Østanatolia

Del av det osmanske rike. De fleste armenere bodde her.

ungtyrker

Nasjonalistisk parti. Partiet var ansvarlig for folkemordet.

deportasjon

Tvangsflytting av mennesker.

Enver Pasha

Krigsminister og en av hovedmennene bak folkemordet.

Jerevan

Hovedstaden i det uavhengige Armenia.

Jemal Pasha

Marineminister og en av hovedmennene bak folkemordet.

kommunisme

Tanken om lik fordeling mellom alle, og at staten bør styre.

Lausannetraktaten

Internasjonal avtale fra 1923 som frifant Tyrkia for alt ansvar for folkemord og etnisk rensing.

millet

Fellesnavn for enhver ikke-muslimsk gruppe i Det osmanske riket.

minoritet

Folkegruppe som er i mindretall i et land.

moderat

Ikke ytterliggående eller ekstremt.

Morgenthau

Henry Morgenthau (1856 - 1946), amerikansk ambassadør til Tyrkia.

nasjonalist

En som er opptatt av sitt land som hjemland for sin folkegruppe.

nasjonalisme

Tanken om at en folkegruppe skal ha et land, en felles kultur og et felles språk.

organisasjon

En gruppe mennesker som jobber sammen for et felles formål.

osmanske rike

Et storrike fra omkring 1300 - 1900 der bl. a. Tyrkia, Irak og Syria ligger i dag.

spesialorganisasjonen

Hær opprettet av ungtyrkerne for å utføre folkemordet.

sultan

Hersker, innehaver av makten.

Talaat Pasha

Innenriksminister og en av hovedmennene bak folkemordet.

Trabzon

By ved Svartehavet og åsted for massakrene i 1894-96.

Transkaukasia

Geografisk område der det bodde armenere, georgere og aserbajdsjanere.

Van

By i Østanatolia, der armenere gjorde motstand i 1915.

Anatolia

Landområde øst i Tyrkia.

deportere

Tvangsflytte mennesker.

kommunist

Tilhenger av tanken om lik fordeling mellom alle, og at staten bør styre.

arisk

Ifølge nazistisk rasetenkning tilhørte tyskerne en overlegen rase som de kalte den ariske rase.

Auschwitz

Den største utryddelsesleiren i nazistenes leirsystem hvor om lag 840.000 jøder ble drept mellom 1942 og 1944.

Einsatzgruppen

Drapsgrupper under ledelse av SS som beveget seg fra sted til sted og myrdet om lag en million sivile - de fleste jøder - i Sovjetunionen i 1941.

Goebbels

Josef Goebbels (1897 -  1945). Nazistisk, tysk propagandaminister.

Hitler

Adolf Hitler (Schiklgruber) (1889 - 1945). Rasistisk ideolog og leder i Nazi-Tyskland. Hitlers jødehat er viktig for å forstå Holocaust.

Krystallnatten

Antijødisk aksjon utført av nazistene natten mellom den 9. og den 10. november 1938.

Mein Kampf

"Min Kamp" - Hitlers selvbiografiske bok fra 1925.

Sions vises protokoller

Den mest kjente antisemittiske boken. Boken er ren diktning og uten noen tilknytning til virkeligheten.

NSDAP

(Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet) Fascistisk parti som under Hitlers ledelse kom til makten i Tyskland i 1933.

Nürnberglovene

En samling antijødiske lover fra 1935.

Rathenau

Walter Rathenau, tysk utenriksminister som ble drept av nazistene i 1922.

Reichstag

det tyske stortinget (parlamentet).

Rosenberg

Alfred Rosenberg (1893 - 1946) nazistisk ideolog og senere minister for de okkuperte områdene i øst.

Rosenstrasse

Gate i Berlin der tyske koner demonstrerte for løslatelsen av deres jødiske menn den 27. februar 1943.

Sobibor

Nazizstisk dødsleir, 1942 - 1943.

Schwarze Korps

(‘Den svarte hær’) Den offisielle avisen til SS, 1933-1945.

Streicher

Julius Streicher (1885 - 1946). Redaktør av avisen "Stürmer", og jødehater.

Stürmer

Nazistisk avis utgitt av Streicher mellom 1923 og 1945 hvor jødehat utgjorde store deler.

Det tredje rike

Et av navnene brukt for å beskrive Nazi-Tyskland.

Vőlkische Beobachter

(‘Folkets overvåker’) Nazistisk ukeavis gitt ut mellom 1923 og 1945.

Wannsee

Forstad til Berlin. Mest kjent for et møte mellom toppfolk i nazisystemet den 20. januar 1942 hvor 'Den endelige løsning på jødespørsmålet' ble godkjent.

Weimarrepublikken

Uoffisielt navn på Tyskland mellom 1919 og 1933.

nazisme

Ideen om en nasjonalistisk, rasistisk og autoritær stat der folket er viktigere enn enkeltindividet.

propaganda

Politisk reklame laget for å påvirke, manipulere eller villede folk.

pogrom

Forfølgelse og massedrap som rammer jøder.

konferanse

Mange mennesker samlet for å diskutere og lære mer om et spesielt emne.

SS

"Schutz-Staffel", militant eliteavdeling i den tyske nazistaten.

Himmler

En av de øverste nazilederne. Leder for SS.

Lublin

By i Polen.

nomader

Folk som lever av husdyrhold og som forflytter seg, vanligvis etter årstidene.