Ordforklaringer
Print
Vis fra
A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Å | 0-9

UNAMIR

FNs fredsbevarende styrke i Rwanda

Sikkerhetsrådet

Hovedorgan i FN. Sikkerhetsrådet er hovedansvarlig for at fred og sikkerhet opprettholdes.

Ustasja

Kroatisk fascistparti og statsideologi, 1941 - 1945

Vecernje novosti

Serbisk avis

Vico

Sjef for Radio og TV Beograd og en av bakmennene som fikk Milosevic til makten i Serbia

Vjesnik

Kroatisk ukeblad

Vreme

Serbisk avis

Sihanouk

Prins som ledet Kambodsja fram til han ble avsatt av Lon Nol i 1970.

Sovjetunionen

Tidligere forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Russland var det største og mest dominerendelandet i denne forbundsrepublikken.

Swakopmund

Havneby på atlanterhavskysten.

Shark Island

Øy utenfor kysten av Namibia som var gjort om til konsentrasjonsleir.

vernichtungsbefehl

Von Trothas ordre som ble gitt den 2. oktober 1904 om å ødelegge hele hererofolket.

Østanatolia

Del av det osmanske rike. De fleste armenere bodde her.

ungtyrker

Nasjonalistisk parti. Partiet var ansvarlig for folkemordet.

spesialorganisasjonen

Hær opprettet av ungtyrkerne for å utføre folkemordet.

sultan

Hersker, innehaver av makten.

Van

By i Østanatolia, der armenere gjorde motstand i 1915.

Sions vises protokoller

Den mest kjente antisemittiske boken. Boken er ren diktning og uten noen tilknytning til virkeligheten.

Sobibor

Nazizstisk dødsleir, 1942 - 1943.

Schwarze Korps

(‘Den svarte hær’) Den offisielle avisen til SS, 1933-1945.

Streicher

Julius Streicher (1885 - 1946). Redaktør av avisen "Stürmer", og jødehater.

Stürmer

Nazistisk avis utgitt av Streicher mellom 1923 og 1945 hvor jødehat utgjorde store deler.

Vőlkische Beobachter

(‘Folkets overvåker’) Nazistisk ukeavis gitt ut mellom 1923 og 1945.

SS

"Schutz-Staffel", militant eliteavdeling i den tyske nazistaten.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center