Ordforklaringer
Print
Vis fra
A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Å | 0-9

machete

Stor, krum, bredbladet kniv.

militærkupp

Statskupp foretatt av militærmakten i landet

nasjonalprodukt

Et lands samlede produksjon av varer og tjenester målt i penger.

milits

Folkehær med kort øvingstid.

Milosevic

Serbisk president mellom 1990 og 2000. Hovedmannen bak serbiske voldsomheter i Bosnia og Kosovo

Minovic

Redaktør av Politika og en av bakmennene som fikk Milosevic til makten i Serbia

maoisme

Maos lære om kommunismen.

Mao

Mao Zedong var den kinesiske kommunismens far. Han var leder av det kommunistiske Kina fram til 1976.

minoritet

Etnisk, nasjonal, religiøs eller språklig gruppe som er i mindretall.

"nye folk"

"Nye folk" var navnet Røde Khmer brukte på byfolk.

Maharero

Samuel Maharero (1856 - 1923) - hererohøvding.

nama

Namibisk urfolk.

nybyggere

En gruppe mennesker som bosetter seg i et område der denne folkegruppen ikke finnes fra før.

Omaheke

ørken sør i Afrika.

Otavi

By nord i Namibia.

Ovambo

Namibisk urfolk.

millet

Fellesnavn for enhver ikke-muslimsk gruppe i Det osmanske riket.

minoritet

Folkegruppe som er i mindretall i et land.

moderat

Ikke ytterliggående eller ekstremt.

Morgenthau

Henry Morgenthau (1856 - 1946), amerikansk ambassadør til Tyrkia.

nasjonalist

En som er opptatt av sitt land som hjemland for sin folkegruppe.

nasjonalisme

Tanken om at en folkegruppe skal ha et land, en felles kultur og et felles språk.

organisasjon

En gruppe mennesker som jobber sammen for et felles formål.

osmanske rike

Et storrike fra omkring 1300 - 1900 der bl. a. Tyrkia, Irak og Syria ligger i dag.

Mein Kampf

"Min Kamp" - Hitlers selvbiografiske bok fra 1925.

NSDAP

(Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet) Fascistisk parti som under Hitlers ledelse kom til makten i Tyskland i 1933.

Nürnberglovene

En samling antijødiske lover fra 1935.

nazisme

Ideen om en nasjonalistisk, rasistisk og autoritær stat der folket er viktigere enn enkeltindividet.

nomader

Folk som lever av husdyrhold og som forflytter seg, vanligvis etter årstidene.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center