Ordforklaringer
Print
Vis fra
A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Å | 0-9

Habyarimana

President i Rwanda fra 1973 til 1994

hutu

Den største folkegruppen i Rwanda. Folkemordet i 1994 var planlagt av ekstreme hutu-grupper.

Hutu Power

Radikal nasjonalistisk hutubevegelse som mente at hutuene var mer verdt enn tutsiene

ICTR

Forkortelse for Den internasjonale krigsforbryterdomsstolen for Rwanda. Domsstolen ble satt opp i Arusha i Tanzania for å dømme hovedpersonene bak folkemordet i Rwanda.

inyenzi

Betyr "kakkerlaker" på språket de snakker i Rwanda. Det ble brukt som en nedsettende betegnelse for tutsiopprørere som forsøkte å komme inn i Rwanda.

Interahamwe

Væpnet folkehær kontrollert av hutupartiet i Rwanda

intellektuell

Person med evne til å forstå og tenke, særlig brukt om forfattere og forskere; personer med høy teoretisk utdanning

HDZ

Forkortelse for Den kroatiske demokratiske union. Det styrende politiske partiet i Kroatia.

Izetbegovic

President i Bosnia-Hercegovina fra 1990

"gamle folk"

"Gamle folk" var navnet Røde Khmer brukte på folk på landsbygda.

geriljakrig

Krig ført av mindre enheter ved stadige og overraskende overfall.

hottentotter

Ord brukt av hvite koloniherrer for å beskrive urfolk i Sør-Afrika.

herero

Namibisk urfolk.

Hamid

Abdul Amid II, osmansk hersker fra 1878 til 1908.

Goebbels

Josef Goebbels (1897 -  1945). Nazistisk, tysk propagandaminister.

Hitler

Adolf Hitler (Schiklgruber) (1889 - 1945). Rasistisk ideolog og leder i Nazi-Tyskland. Hitlers jødehat er viktig for å forstå Holocaust.

Himmler

En av de øverste nazilederne. Leder for SS.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center