Ordforklaringer
Print
Vis fra
A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Å | 0-9

FN

De forente nasjoner. Internasjonal fredsbevarende organisasjon med 192 medlemsland (2006)

Djogo

Sjefsredaktør for Pale TV

Djokic

Reporter for Pale TV

Duga

Serbisk ukeblad

Det store spranget

En rekke endringer igangsatt av kommunistpartiet i Kina i perioden 1958 - 1963. Endringene fikk katastrofale følger for deler av folket og naturen i Kina.

deportasjon

Tvangsflytting av mennesker.

Enver Pasha

Krigsminister og en av hovedmennene bak folkemordet.

deportere

Tvangsflytte mennesker.

Einsatzgruppen

Drapsgrupper under ledelse av SS som beveget seg fra sted til sted og myrdet om lag en million sivile - de fleste jøder - i Sovjetunionen i 1941.

Det tredje rike

Et av navnene brukt for å beskrive Nazi-Tyskland.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center