I ettertid

I ettertid

To sider ved Røde Khmers politikk førte til deres undergang: Utrenskingene i egne rekker og de påfølgende opprørene i øst, og forsøkene på å erobre landområder i Vietnam som tidligere hadde ligget under Angkor-riket. De vietnamesiske troppene som invaderte Kambodsja sent i 1978, besto av mange tidligere Røde Khmer soldater. Da de vietnamesiske styrkene hadde erobret Phnom Penh i januar 1979, flyktet Røde Khmers ledere og soldater vestover i landet. Derfra førte de krig mot regjeringen i Phnom Penh frem til slutten av 1990-tallet.

Røde Khmer støttet av mange land
I den kalde krigens ånd ble Vietnams okkupasjon av Kambodsja sett på som en trussel mot vestlige lands interesser, selv om denne okkupasjonen stanset folkemordet i landet. Vesten og Kina var redde for et ekspansivt Vietnam, og fortsatte derfor å støtte Røde Khmer etter 1979, til tross for at regimets grufullheter for lengst var kjent. Røde Khmer representerte Kambodsja i FN frem til 1992. Frem til slutten av 1990-tallet var det ingen interesse for et oppgjør med Røde Khmer.

Pol Pot unnslipper straff
Røde Khmers leder, Pol Pot, døde i 1998. Han hadde blitt dømt til døden for folkemord in absentia i 1979, i en domstol opprettet av Vietnam. Denne domstolen oppfylte få rettslige kriterier, og dommen derfra har aldri blitt tatt på alvor. I 1997 ble han dømt av sine egne i Røde Khmer, etter en ny bølge drap innad i gruppen. Etter dette satt han i husarrest frem til sin død. Drapene under Røde Khmers styre sto han aldri til ansvar for.

Ledere tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten
I 2003 ble FN og Kambodsja enige om sammen å opprette en domstol for de gjenlevende Røde Khmer-lederne. Domstolen startet de første høringene i 2007, og fem aldrende Røde Khmer-ledere har blitt tiltalt. Selv om domstolen har mandat til å anvende Folkemordkonvensjonen av 1948, er ingen av lederne til nå tiltalt for folkemord.

Ønsker ikke graving i fortiden
Det er mange grunner til at et oppgjør med Røde Khmer først kommer om lag 30 år etter at overgrepene fant sted. For det første kan det knyttes til den politiske situasjonen i landet. Så lenge Røde Khmer var en væpnet motstandsgruppe mot regjeringen i Phnom Penh, var det ikke mulig å gjennomføre et oppgjør uten å forlenge og forverre denne konflikten. Dessuten gjorde den kalde krigen at et internasjonalt oppgjør var utenkelig. Vietnams okkupasjon av Kambodsja gjorde at Røde Khmer hadde Vestens støtte, og ideen om internasjonale straffedomstoler lå stort sett i dvale under den kalde krigen. Kina, som har vært Røde Khmers nærmeste støttespiller, har hele tiden vært imot en internasjonal domstol. Også i dag er det klare politiske begrensinger på oppgjørets rekkevidde. Flere av Kambodsjas ledende politikere, inkludert statsminister Hun Sen, var selv i Røde Khmer inntil de flyktet til Vietnam i 1977 og -78. I tillegg har det vært vanskelig å få til et omfattende oppgjør fordi det da ville ramme dagens makthavere i Phnom Penh.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center