Massedrap

Massedrap

Røde Khmer ville bruke alle midler for å skape et radikalt nytt samfunn. Alt tradisjonelt og fremmed skulle viskes ut. Man skulle starte på år null. Bøker, religion, kultur - alle minner om et annet samfunn ble utryddet. Vestlig medisin ble forbudt. Familien som institusjon ble opphevet. 95 % av befolkningen ble plassert i jordbrukskollektiver der foreldre og barn levde atskilt, og mange ektefeller fikk ikke leve sammen. Barn ble oppfordret til å tyste på foreldrenes såkalte antirevolusjonære oppførsel.

Enkeltmennesket uten verdi
I dette samfunnet hadde ikke enkeltmenneskers liv noen verdi. Det ble sett på som et langt større problem å la noen fiender leve, enn å drepe mange uskyldige. Regimet var dessuten preget av paranoia og mistenksomhet. Alle som var assosiert med borgerskapet ble betraktet som fiender. Det ble også byfolk, de som hadde utdannelse, de som hadde jobbet for det tidligere regimet og religiøse ledere.

Rasistiske massedrap
Khmer-folket utgjør majoriteten i Kambodsja, og det store flertallet av ofre under Pol Pot var khmer. Likevel led de etniske minoritetene forholdsmessig mye større tap. Forfølgelse av vietnamesere hadde foregått i stor skala under Lon Nol, og fortsatte under Røde Khmer. Så godt som alle vietnamesere forsvant fra Kambodsja under deres styre. Også lao-folk (folk fra Laos), Cham-muslimer, thailendere og kinesere ble hardt rammet. Det var trolig viktigere for Røde Khmer å utrydde vietnamesere enn å bevare bondestanden. Frykten for vietnamesisk okkupasjon var også en viktig drivkraft for å få folk til å slutte seg til Røde Khmer.

Drapsspiral
Regimet var preget av paranoia, og et stadig økende behov for å bli kvitt folk som ble sett på som forrædere, spioner, CIA og KGB-agenter og andre innbilte og reelle fiender. Paranoiaen var så omfattende at selv barn av mistenkte «fiender» ble sendt til torturfengslene og drept. Disse utrenskingene ble stadig mer omfattende også innad i Røde Khmer. Til slutt var denne paranoiaen en viktig årsak til Røde Khmers undergang. Utrenskingene førte til opprør i de østlige sonene. Mange kommandanter og soldater flyktet til Vietnam. Da Vietnam invaderte Kambodsja sent i 1978, var disse Røde Khmer-avhopperne av viktig del av styrken og den politiske ledelsen som Vietnam innsatte i Phnom Penh. Mange av de som hoppet av Røde Khmer i 1978 er i dag blant Kambodsjas mektigste menn, for eksempel statsminister Hun Sen.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center