Den 17. april 1975 tok den kommunistiske opprørsgruppen Røde Khmer makten i Kambodsja. De foregående årene hadde vært preget av borgerkrig, vanstyre, økonomisk nedgang og militærkupp. I tillegg hadde Kambodsja ufrivillig blitt trukket inn i Vietnamkrigen.

Røde Khmer og lederen Pol Pot ønsket å skape et helt nytt Kambodsja. Tankegodset var en blanding av maoistisk kommunisme og rasisme. Målet var et nytt samfunn der alt fremmed og tradisjonelt var utryddet. Dette målet helliget alle midler. Konsekvensen var en katastrofe der om lag to millioner mennesker - hver fjerde kambodsjaner - døde.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center