Massedrap

Massedrap

Slovenias og Kroatias løsrivelse fra Jugoslavia var starten på en rekke voldelige konflikter som varte gjennom hele 1990-tallet. Noen av de groveste overgrepene skjedde i Bosnia, og ble organisert av den politiske ledelsen i samarbeid med de militære. Den bosnisk- serbiske ledelsen og deres militære styrker i Bosnia forsøkte fra 1992 å rense områdene for andre folkegrupper. De jaget folk på flukt og brente ned husene deres. Flere steder ble menn i krigsdyktig alder henrettet ved skyting, slik som i Srebrenica. Voldtekt ble brukt som våpen. I byen Foča fikk fengslene ord på seg for å være voldtektshus. Serbiske soldater oppsøkte fengslene og valgte ut hvem de ville voldta. Etter krigen hevdet noen av dem at de hadde voldtatt etter ordre. Fordrivelse av folkegrupper, massevoldtekt og massedrap var metoder for å fjerne en uønsket folkegruppe fra et område.

Etnisk rensing
I konflikten ble betegnelsen «etnisk rensing» både en militær strategi og et politisk mål. Dette peker på at overgrepene ikke skjedde tilfeldig, men var planlagt og organisert ovenfra. Planlegging og organisering skjedde i tråd med de politiske målene om etnisk homogene stater (en stat for hver folkegruppe). Disse faktorene er også sentrale i flere andre tilfeller av folkemord og etnisk rensning, selv om hvert tilfelle også har spesielle særtrekk og ulikt omfang. I det nazistiske Tyskland i mellomkrigstiden ble jødene utestengt fra samfunnet (eksklusjon), både i lovgivningen og forøvrig i samfunnet. I Bosnia skjedde utestenging og fordrivelse uten at lovene nødvendigvis regulerte dette, men likevel med aktiv deltagelse fra det militære og politiske maktapparatet både lokalt og sentralt, og begrunnet med at det var nødvendig for å forsvare seg mot fiendene.

Massedrap
De verste forbrytelsene ble begått av bosnisk-serbiske styrker under ledelse av Ratko Mladić. Det politiske lederskapet med Radovan Karadić i spissen var sentralt i planleggingen. I massakren i Srebrenica ble rundt 8000 menn og gutter drept, og dette ble senere definert som folkemord i den internasjonale straffedomstolen i Haag. Den bosnisk-serbiske ledelsen fikk lenge støtte fra Slobodan Miloević i Serbia. Men også bosniske kroater og bosnjaker utførte grusomme handlinger under den brutale konflikten.

Fred
Først i 1995 ble det fred i Bosnia. Landet ble delt i to enheter; en serbisk del og en bosnjakisk-kroatisk del. Staten fikk navnet Bosnia-Hercegovina.
Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center