Bakgrunn

Bakgrunn

Etter kommunismens fall i Europa brøt staten Jugoslavia sammen i 1991 - 1992. Sammenbruddet førte til brutal krigføring mellom partene, med fordrivelse, massevoldtekt og folkemord. Dette var ofte planlagte handlinger for å oppnå politiske mål, og har blitt kalt etnisk rensing. For å forstå krigene og volden som fulgte, må vi se nærmere på historien i området. De ulike folkegruppene som levde i Jugoslavia har blitt formet i forskjellige retninger gjennom tidene. Blant annet har både styreform, religion og hvilket rike de lå under, preget folkegruppenes følelse av tilhørighet. Samtidig har det også vært lange perioder med fred, samarbeid og ekteskap på tvers av folkegruppene, der ulikhetene ikke har ført til konflikt. Felles for alle folkegruppene er at de lever i et område som har vært og er et knutepunkt mellom flere kulturer.

Det første Jugoslavia
Området som i dag utgjør Bosnia-Hercegovina var et selvstendig kongedømme fra 1100-tallet som kom under det osmanske riket fra slutten av 1400-tallet. I 1878 ble Bosnia en del av Østerrike-Ungarn, før det blir innlemmet i «Kongeriket av serbere, kroater og slovenere» etter 1. verdenskrig. Dette kongeriket ble i 1929 omdøpt til «Kongeriket Jugoslavia».

Tito tar makten
Under 2. verdenskrig ble Jugoslavia okkupert av aksemaktene med Tyskland i spissen. Tre grupper med ulike politiske mål, ustasja, tsjetniker og partisaner, utkjempet en blodig borgerkrig i kjølvannet av okkupasjonen. Borgerkrigen skapte dype splittelser i rikets befolkning, men partisanene tok makten i 1945 og opprettet den sosialistiske, føderale republikken Jugoslavia under ledelse av Josip Broz Tito. Tito la vekt på brorskap og enhet mellom nasjonene, men klarte ikke å fjerne motsetningene mellom republikkene innen staten.

Nasjonalismen vokser
Konstitusjonelle problemer, uenigheter om fordeling av makt og ressurser mellom republikkene samt økonomisk nedgang forsterket misnøyen etter Titos død i 1980. Fravær av legitimitet i det politiske systemet banet også veien for at nasjonalistiske krefter fikk større innflytelse på 1980-tallet. Etter jernteppets fall i Europa fikk disse kreftene fritt utløp, og de politiske lederne spilte på nasjonalistiske strenger for å vinne støtte i befolkningen. I det politiske spillet om makt, territorium og nasjonal tilhørighet ble Bosnia en viktig brikke. Serbere, kroater og bosnjaker ble satt opp mot hverandre i prosessen mot Jugoslavias oppløsning og krig.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center