11. juli 1995 ble byen Srebrenica inntatt av bosnisk-serbiske styrker. I dagene som fulgte ble bosnjakiske kvinner, barn og eldre tvunget på flukt. Menn og gutter ble skilt ut og plassert i fabrikkbygninger, skoler og lagerhaller. I små grupper ble de fraktet til øde steder hvor de ble myrdet. Omtrent 8000 menn og gutter mistet livet.

Massakrene i Srebrenica er en av de alvorligste krigsforbrytelsene som fulgte etter krigene i Jugoslavia på 1990-tallet. Krigene drev ca. 2 millioner mennesker på flukt. Over hundre tusen mistet livet. Massehenrettelser skjedde flere steder, og voldtekt ble brukt som våpen for å svekke motstanderne. Forbrytelsene er de groveste som er begått i Europa siden 2. verdenskrig. Den internasjonale domstolen i Haag fastslo i 2007 at massakrene i Srebrenica var folkemord.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center